FANDOM


Rykers- to drużyna pochodząca z planety Unadar. Ich fluxem jest metaliczny krzyk.Gwazdą, a zarazem kapitanem zespołu jest bramkarka Kernor, uważana za jednego z najlepszych graczy na tej pozycji.Zawodnicy drużyny grają bardzo agresywnie , często faulują. W pierwszym sezonie dowiadujemy się, że powietrze Unadar  jest mocno zanieczyszczone, więc długie przebywanie tam powoduje mutacje.Zawodnicy Rykersów są bardzo wysocy i dobrze zbudowani. Według komentatora, każdy z nich waży po 150 kg. Przed rozpoczęciem meczu wykonują taniec prezentujący ich fluxa. 

Pobrane

Zawodnik drużyny


The Metal Scream Infobox

Metaliczny krzyk.

Blog vt 4130271 6419249 sz 2472344

Zawodnicy podczas tańca

Kernor Infobox

Bramkarka i kapitan druzyny-Kernor